Behandeling2018-11-28T10:46:10+00:00

De behandeling

De behandeling begint altijd met een intake met de cliënt, bij de intake wordt uitgebreid uitgelegd wat de Regenesis therapie inhoudt, en wat het kan doen voor de cliënt. Verder zal bij de intake de klacht(en) worden vastgelegd en wordt in overleg met de cliënt, bepaalt welk doel de cliënt heeft en wat deze wil bereiken met de behandeling. Dit doel wordt van tevoren duidelijk afgesproken. Hiermee kan een aanvang worden gemaakt met de behandeling.

De behandeling start altijd met het uitlijnen van de cliënt, hier wordt begonnen met de atlas, draaier, wervelkolom, borstkas, hoofd en/of schouders. Dit gebeurt zoveel mogelijk staand, zonder schoenen, mocht dit tot problemen leiden, dan kan dit ook zittend of liggend op een behandeltafel,  beter is om te staan, om het lichaam de gelegenheid te geven goed te kunnen uitlijnen.

Tijdens de verdere behandeling, raakt de practitioner het lichaam van de cliënt aan, dit kan gewoon door de kleding heen, het verdient de voorkeur dunne kleiding te dragen om het aanraken en kunnen voelen beter te laten plaats vinden.

Een behandeling duurt 1½ uur tot 2 uur.

Het aantal behandelingen wat nodig is, is niet van te voren te voorspellen, klachten die zich al heel lang voordoen, zullen in 1 behandeling niet zijn verdwenen, hoewel dit eventueel wel zou kunnen.

In de praktijk blijkt het effect van de behandeling(en) nog 5 tot 7 dagen na te werken, waarna het helingsproces verder wordt doorgezet. Hierna kan het effect van de behandeling worden bezien en welk effect is bereikt en verdere behandeling nog gewenst is.

Na een behandeling is het mogelijk dat de klachten eerst iets kunnen verergeren, maar dit is voor een korte periode en zeker geen reden tot ongerustheid, hierna zal het geheel verbeteren gaan.

Behandeling op afstand

Indien gewenst, kan ook een behandeling op afstand worden gegeven, dit is eveneens een krachtige behandeling.

Vooraf gaande aan de behandeling, wordt de volledige naam, geboortedatum en de plaats waar men zich op dat moment bevindt gevraagd. Hierna zal een tijdstip worden afgesproken, wanneer de behandeling mag plaats vinden. Voordat de behandeling begint wordt gevraagd een rustige plek op zoeken, waar men ongestoord kan gaan liggen. Dan kan contact worden gemaakt met de cliënt, om de behandeling aan te vangen. Behandeling wordt pas begonnen, wanneer volledige toestemming door de cliënt is gegeven.

Tarieven

Consult Regenesis Therapie
(intakegesprek en behandeling)
Kosten € 75,-
Behandeling na telefonische afspraak, mail of app.

Afstandsbehandeling
Kosten € 35,– per ½ uur.

Disclaimer

Regenesis is zeer effectief en een veilige therapie om het zelfhelend vermogen van het lichaam te herstellen en te bevorderen.
Het is ook niet gegarandeerd, dat de therapie voor een ieder afzonderlijk even goed werkt.
Diagnoses worden door de Practitioner /Therapeut niet gesteld
Regenesis Therapie is geen vervanging voor reguliere medische behandeling maar is hier een prima aanvulling op.